Đang thực hiện
Sản phẩm

Đăng ngày 29/07/2014

Mạng phân phối nội dung đa phương tiện (Media CDN):       Một mạng phân phối nội dung ( CDN) là một hệ thống phân phối lớn các máy chủ được triển khai tại nhiều trung tâm dữ liệu trên Internet. Mục tiêu của một CDN là để phục vụ nội dung cho người dùng với tính sẵn sàng cao và hiệu suất cao . CDN phục vụ một lượng lớn các nội dung Internet ngày nay , bao gồm cả đối tượng web (văn bản, đồ họa và kịch bản ) , các đối tượng tải về (các tập tin phương tiện truyền thông , phần mềm , tài liệu) , các ứng dụng ( thương mại điện tử , cổng thông tin ) , phương tiện truyền thông trực tiếp, theo yêu cầu trực tuyến phương tiện truyền thông , và mạng xã hội .
Thiết kế web bởi web123.vn